Betonarme Yapıların Statik Hesaplarının Yapılması

Betonarme Yapıların Statik Hesaplarının Yapılması

Doğal afet gerçeğinin her zaman var olduğu Türkiye’de yapıların statik hesaplarının yapılması son derece önemlidir. Mimari proje dikkate alınarak bir yapının ayakta durması için gereken yeterliliğe sahip taşıyıcı sistemin hesaplanması gerekmektedir. Yapılarda taşıyıcı sistemler genel olarak ikiye ayrılmaktadır. Betonarme çelik ahşap ve betonarme çelik kompozit olarak ikiye ayrılan taşıyıcı sistemlerin her halükarda analizlerinin dikkatli bir şekilde yapılması gerekir.

Betonarme yapıların statik hesaplarının yapılması için bu işi en iyi şekilde yapabilecek inşaat mühendisinin veya mimarın olması gerekmektedir. Kullanılan malzemeye göre taşıyıcı sistem dizaynının yapılması için gerekli yeterliliğe sahip olmak şarttır.

Betonarme Yapıların Statik Hesaplarının Yapılması Aşamaları Nelerdir?

Betonarme yapıların statik hesaplarının yapılması noktasında her şeyden önce mimari gereksinimler en iyi şekilde tespit edilmelidir. Yapının yüksekliği, yapının narin olup olmaması, mimari için gerekli kat yüksekliklerinin ne olduğu, mahal boyutlarının ne olduğu, düşey taşıyıcı sistem açıklıklarının hangi aşamalarda olduğu gibi hususlara önem verilmelidir. Bu sorulara verilen cevaplar ışığında yapıda nasıl bir taşıyıcı sistem kullanılması gerektiği tespit edilmektedir.

Bu hesaplamaların yapılması sırasında önemli hususlardan birisi de yatay stabilitenin sağlanması noktasında olmaktadır. Temel çözüm yöntemlerine hakim olan ve hangi yöntemi nerede uygulayacağını bilen bir mühendisin önemi bu noktada anlaşılmaktadır. Sonuç olarak, bu hesaplamaların yapılmasında mühendislik detaylarına hakim bir mühendis veya mimarla çalışmak şarttır.

0 yorumlar

Bir yorum Yaz

* İle alanların doldurulması zorunludur