Cephe Sistemleri Statik Hesapları

Cephe Sistemleri Statik Hesapları

Statik hesaplar genel olarak mühendisler tarafından yapılmaktadır. Bunun yanı sıra, sistem üretici firmalar tarafından hazırlanmış programlar kullanılabilir.

Herkesin bildiği gibi inşaat çalışmaları ve mimari birbirinden bağımsız olarak ilerlemeyen bir süreçtir. Mimari çalışmaların yapılması sırasında mühendis ve mimarın birlikte çalıştığına rastlanmaktadır. Bu çalışmaların bitmesinin ardından zemin çalışmalarına geçilmektedir. Zemin çalışmalarının bitmesinin ardından ise inşaat mühendisleri yapıyla alakalı olarak birtakım analizler yapmaktadır. Söz konusu analizler statik hesap olarak bilinmektedir.

Statik analizlerin yapılmasının ardından ortaya stabilite problemlerinin yanı sıra kolon yerinin değiştirilmesi gibi sorunlar da çıkabilir. Bir sonraki aşamada ise statik proje ile binanın rijitliği ölçülmektedir. Söz konusu ölçüm; binanın yüklere karşı ne kadar dayanıklı olduğunu ortaya çıkarmaktadır. Sonuç olarak, cephe sistemleri statik hesapları nedir sorusuna analiz çalışmaları ve rijit ölçümü şeklinde cevap verilebilir.

Cephe Sistemleri Statik Hesapları Nasıl Yapılır?

Bina yapısının betonarme ve statik hesaplarının doğru yapılması son derece önemlidir. Söz konusu hesaplamalarda herhangi bir yanlışlık yapıldığı takdirde binanın yüklere karşı ne kadar dayanıklı olacağı doğru olarak tespit edilemez. Binanın yüklere karşı direncinin belirlenmesi noktasında cephe sistemleri statik hesaplarının çok önemli bir yeri bulunmaktadır.

Statik hesaplaması doğru bir şekilde yapılmayan binaların ilerleyen zamanlarda çökme riski bir hayli fazladır. Deprem sırasında binanın farklı noktalardan çatlaklar oluşturması; ortaya telafisi mümkün olmayan sorunlar çıkartabilir.

Yaya Üst Geçidi

Yaya Üst Geçidi

Özellikle yoğun trafiğin olduğu bölgelerde, yayaların güvenli bir şekilde yolun diğer tarafına geçmesi için yay üst geçidi kullanılmaktadır. Yaya üst geçidi, yolların sürekliliğini sağlamak için çözüm olarak tasarlanmış olan mühendislik yapıları olmakla birlikte estetik yönü açısından da önemli yapıtlardır.

Yaya üste geçitleri sadece işlevsel olarak özelliği bulunan yapılar değildir. Aynı zamanda kent görüntü ve estetiğini etkileme özelliği olan geçitler, sayı olarak diğer kentsel donatılara göre çok daha az bulunmaktadır. Ancak büyüklük olarak daha büyük ölçekli bulunmaları sayesinde dikkat çekebilen ve kentin bir imgesi olarak bulunabilen yapıtlardır.

Yaya Üst Geçitlerinde Yaşanılan Sorunlar

Vatandaşların daha rahat bir şekilde sorun yaşamadan karşı tarafa geçebilmeleri için yapılan ve kente estetik bir hava katan yaya üste geçidinde sorunlar yaşanabilmektedir. İlk sorun olarak planlama ve tasarım sorunu kendisini göstermektedir. Bu aşamada geçidin alçakta yapılmış olması ve yer konusunda yanlış yerin seçilmiş olması örnek verilebilecektir. Yaya üste geçitler ile ilgili yaşanılan bir diğer sorun teknik sorunlar olarak bulunmaktadır. Teknik sorunlara örnek verecek olursak malzemeden kaynaklı olarak yaşanılan sorunlar ve yapısal çatlaklıklar doğru örnek olacaktır. Yaya üst geçidi için yaşanılan sorunlar arasında estetik sorunlar da bulunmaktadır. Üst geçidin dokusunda, renginde, boyutunda ve şeklinde yaşanılmakta olan sorunlar da bu sınıfa girmektedir. Yaya üste geçidinde bu tarz sorunlar yaşanılmaması için tüm hesapların doğru bir şekilde yapılması gereklidir.

Sundurma Projeleri

Sundurma Projeleri

Ev, çalışma yerleri ve yaşam alanlarının dış etkilerden korunması için yapılmakta olan ve kapalı sistemlere sundurma çatı sistemleri denir. Sundurma projeleri yağmur, kar gibi faktörler için koruma sağladığı gibi aynı zamanda estetiksel olarak güzel bir görüntü sağlayarak göze hitap etmektedir.

Sundurma projeleri yapılırken kullanılacak olan malzemelerin dayanıklılık ve uzun ömürlülük sağlayabilmesi için kaliteli malzemeler olması gereklidir.  Aynı zamanda bu işi yapacak olan firma ya da kişilerin kesinlikle işlerinde profesyonel olarak başarılı çalışmalar ortaya koyması gereklidir.

Mantık olarak kar ve yağmur gibi dış etkenlerden koruma sağlayan yerler dayanıklı bir şekilde yapılmadığı zaman ya da yapılış aşamasında hatalar yapıldığı zaman çökme gibi istenilmeyen durumlar oluşabilecektir. Sundurma projeleri hangi alanlar için tasarlanıyorsa o alandaki kullanıma en uygun malzeme ve ölçülerin eksiksiz bir şekilde belirlenmesi gereklidir. Proje detaylı bir şekilde hazırlandıktan sonra yapım aşamasına geçilebilecektir.

Sundurma Projeleri Ruhsatı

Ev, iş yeri ya da farklı alanlar için yapılacak olan sundurma projeleri ruhsata bağlı olarak yapılabilmektedir. Sundurma projesinin kabul edilmesi için İmar Kanununda düzenlenmiş olan yapı tanımı kapsamında yapılması gereklidir.

Aynı zamanda sundurmanın sadece güneş, yağmur vb. durumlardan korunmak için yapılması kapalı alanın oluşmasını sağlayacak şekilde taşıyıcı unsuru etkileyecek niteliğe sahip malzemelerden yapılması gereklidir. Ancak bunlar sağlandığı zaman sundurma projesinin hayata geçirilmesi mümkün olmaktadır.

Çelik Kule Projeleri Nasıl Yapılır?

Çelik Kule Projeleri

Nüfus artışı ve doğal afet tehlikesinden dolayı yeni nesil binalarda daha farklı arayışlar gündeme gelmektedir. Bu noktada, çelik yapıların betonarme yapılara kıyasla daha çok tercih edildiğini söylemek gerekir. Çelik; her şeyden önce sağlam ve dayanıklı olması, imalat ve montajda tasarruf sağlaması, güvenli yaşam alanı sunması gibi sebeplerden dolayı tercih edilmektedir. Buna ek olarak, çelik, daha uzun ömürlüdür. Geri dönüştürülmesi söz konusudur. Modern kent yaşamında önemli bir estetik obje oluşu da çeliğin tercih edilme sebepleri arasında yer almaktadır.

Çelik Kule Projeleri Nasıl Yapılır?

Çelik kule projeleri; hem özel sektörde hem de kamu kuruluşlarında tercih edilmektedir. Tasarım, projelendirme ve uygulama yeterliliğinin yanı sıra yüksek üretim avantajlarından dolayı çelik kule projelerinin birçok firma tarafından yapıldığını söylemek gerekir. Ancak, yüksek inşaat projelerindeki uygulamaların gerçekleştirilmesi sırasında dikkat edilmesi bazı hususlar bulunmaktadır. Bilhassa güvenlik şartlarına çok dikkat etmek gerekir. Yüksek iş güvenliği gereksiniminin yanı sıra teknoloji ve güvenlik eğitimlerine sahip her yükseklikte iş üretebilen bir montaj ekibinin varlığı bu süreçte oldukça önemlidir.

Çelik kule projeleri; genel olarak müşterinin isteklerine göre şekillenmektedir. Ayrıca, projenin hangi ortamda yapılacağı da önem taşımaktadır. Çelik kule projelerinin uygun maliyetli olmasından dolayı tercih edildiğini söylemek gerekir. Düşük fiyata yüksek kalite sağlanmasının yanı sıra inşaat aşaması bir hayli kısa olmaktadır.

Tank Projeleri Statik Hesapları

Tank Projeleri

Günümüzde her alanda olduğu gibi ileri sanayi dünyasında da büyük ilerlemeler yaşanmaktadır. İleri sanayi alanı için enerjinin, ürünün depolanması, fabrikada yapılan faaliyetlerin devam etmesi, enerji tasarrufunun yapılması ve maliyetlerin düşürmesi oldukça önemli durumlar olarak bulunmaktadır.

Bunlar için yapılmakta olan tank projeleri için statik hesaplarının istenileni verebilmesi için doğru bir şekilde yapılması gereklidir. Tanklar için etkili olarak bulunan iç ve dış kuvvetler bulunmaktadır. Tanka etki eden iç kuvvetler sıvı ve gaz basıncı olarak bulunurken etkili olan dış kuvvetler depremler, rüzgarlar ve kar yağışları olarak bulunmaktadır.

Tank Projeleri Statik Hesapları

Doğru tank projeleri uygulanabilmesi için ilk olarak statik hesapların mühendisler tarafından doğru ve tam bir şekilde yapılması gereklidir. Bunun içinde doğru metotlar ve şartnamelere bağlı olarak hazırlanması gereklidir. Tanlar hem içte oluşan kuvvetlere hem de dışarıda bulunan kuvvetlere karşı kesinlikle dayanıklı olmak zorundadır.

Endüstriyel olarak hazırlanmakta olan tanklar için statik projelerin hazırlanması aşamasında dikkat edilmesi gereken en önemli noktalardan biri zemin etüdü olarak bulunur.  Tank yapılırken kullanım sağlanacak olan alanın deprem durumuna ve zeminin durumuna dikkat dilmesi ve bunların iyi bir şekilde analiz edilmesi gereklidir.

Genel olarak çelik ve betonarmenin birlikte kullanılması ile yapılmakta olan tank projeleri için kullanım yapılacak olan bölgenin yapısına göre sadece birinin kullanımının sağlanabilmesi mümkün olabilmektedir.

Endüstriyel Yapı Projeleri

Endüstriyel Yapı Projeleri

Yapılar genel olarak 2 ayrıma tabi tutulmaktadır. Bunlardan ilki sivil yapılar olurken diğeri endüstriyel yapılar olarak bulunmaktadır. Sivil yapılar gündelik hayatın içindeki yapılar olarak bulunurken endüstriyel yapılar için bir takım farklılaşmalar bulunmaktadır. Endüstriyel yapılar genel olarak endüstriyel faaliyetlerin yapılması için yapılmaktadır.  Endüstriyel yapının yapılması i.in firmalar gerekli olan lisans ve izinleri alarak çalışmaya başlayabilmektedir. Bu yapıları genel olarak inşaat sektörü içinde üst düzeyde bulunan profesyonel kişiler yapmaktadır.

Endüstriyel Yapının Çeşitleri Nelerdir?

Endüstriyel yapı için ilk olarak proje hazırlanma işi yapılır ve daha sonrasında çalışma sistemi belirlenerek inşaat aşamasına geçilir. Proje hazırlanma sürecinde sanayicinin istek ve direktifleri dikkate alınarak çalışmalar yapılır Yapı için temel olacak olan sistem belirlenmesi yapılırken zeminin tününün ne olduğu, üzerine binecek olan ve taşınması gereken yük oranına bağlı olarak tel sistem geliştirmesi yapılır. Bu bağlamda endüstriyel yapı çeşitleri bulunmaktadır. Bu yapı çeşitlerinin şu şekilde sıralanabilmesi mümkündür:

  • Konvansiyonel türde olan endüstriyel yapılar,
  • Prefabrik olarak yapılmakta olan endüstriyel yapılar,
  • Karama olarak nitelendirilmekte olan endüstriyel yapılar,
  • Çelik konstrüksiyonlu olarak bulunan endüstriyel yapılar şeklinde ayrımlar bulunmaktadır. Bu ayrımların temeline bakılığı zaman kullanılan malzemeleri temelin türü, yapının kriterleri gibi farklılıklar bulunmaktadır. Aynı zamanda bu yapıların hazırlanması aşamasında ciddi çalışmaların yürütüme durumu söz konusu olarak bulunur.

Silo Projeleri

Silo Projeleri

Çeşitli dane çapında bulunan malzemelerim depolanması ve gerektiği durumlarda kullanılabilmesi amacı doğrultusunda tasarlanmış olan özel yapı tipleri silo olarak tanımlanmaktadır. Siloların içinde her türden kohezyonsuz daneli malzemelerin depolanması mümkün olmaktadır.

Depolanan malzemelere baktığımız zaman bu malzemeler her türden tahıl ürünleri, farklı endüstri dallarında kullanılmakta olan hammaddeler, endüstri ürün atıkları olabilmektedir. Silo kesitlerinin çok daha ekonomik olması için dairesel silolar tercih edilmektedir. Ancak yapım kolaylığı açısında çokgen kesitli silolar daha kullanışlı olarak bulunmaktadır. Bu silolar ile kullanışlı silo projeleri hayata geçirilebilmektedir.

Silo Projeleri Kullanımı

Burkulmaya ve göçme gibi durumlara karşı betonarme silolar emniyetli yapılar olarak bulunmaktadır. Depo malzemesinin depolama derinliği olan büyük yapılı silolar, silo cidarlarında oluşmakta olan çekme kuvveti geleneksel olan betonarme sistemleri ile karşılanamamaktadır.

Silo projeleri TS 6989’’un yapmış olduğu tanıma göre kohelyonsuz daneli olarak bulunmakta olan farklı malzemelerin depolanması amacı doğrultusunda yapılmış olan çokgen, dörtgen, daire kesitlerinin bir araya gelmesi ile meydana gelmiş olan mühendislik yapısı olarak tanımlamaktadır.

Silolar, depolanmanın sağlanabilmesi ve yükleme, boşaltma gibi işlemlerde kolaylık sağlanması için bazı daneli yapılı bulunan maddelerde gerekli havalandırmanın malzemeye aktarılarak yapılması için hazırlanman özel tipe sahip depolardır.  Silonun elemanları da bulunmaktadır. Bunlar; silo çatısı, silonun temeli, silonun gövdesi, silo tavanı döşemesi, silonun hunisi ve düşey taşıyıcılar olarak bulunmaktadır.

Ahşap Yapıların Statik Hesapları

Ahşap Yapıların Statik Hesapları

Ahşap yapıların statik hesapları; özel bir mühendislik dalı olarak bilinmektedir. Bunun yanı sıra, deprem gerçeğinin her zaman olduğu Türkiye’de yapılması planlanan binaların depreme karşı dayanıklı olması noktasında önem arz etmektedir. Ahşap yapıların statik hesapları yapılırken tüm Avrupa ülkeleri için belirli standartlar uygulanmaktadır. Söz konusu kriterlerin yerine getirilmesi noktasında mühendislerin ayrı ayrı çalışma yapması şarttır. Çalışmaların sonucuna göre yapılacak uygulamalara karar verilmektedir.

Ahşap Yapıların Statik Hesapları Nasıl Yapılır?

Bir yapının gerçekleştirilmesinden hemen önce sanal olarak simülasyonunun yapılmasını sağlayan özel programlar ile bilgisayar ortamında tam bir proje çizimi gerçekleştirilmektedir. Bu sayede, yapının doğru bir şekilde hesaplanıp hesaplanmadığının yanı sıra Avrupa normlarına uygun bir statik hesabının var olup olmadığı kontrol edilmektedir. Bu işlemlerin her biri özel yazılım programları sayesinde yapılmaktadır. Sonuç olarak, inşa edilmesi planlanan yapının deprem öncesinde dayanıklılık seviyesi ölçülmektedir. Bu bağlamda, ahşap yapıların statik hesapları çok önemlidir.

Yalnızca ahşap yapılardan oluşan bir yapının statik hesabının diğer yapılara kıyasla çok daha iyi hesaplanmış olması gerekir. Bunun sebebi, ahşap yapıların dayanıklılığının diğer yapılara kıyasla daha hassas olmasıdır. Ahşap yapılar; dayanıklı olsalar dahi doğal afetlerden etkilenme ve dış etkenlerden dolayı zarar görme noktasında risk taşırlar. Ahşap yapıların statik hesabı yapılırken yapının kurulması aşamasında hangi ürünlerin kullanıldığına dikkat edilmelidir. Çünkü, kullanılan ürünlerin doğru olmadığı hallerde hesaplamalar yanlış olabilir.

Vinç, Kren Projeleri

Vinç, Kren Projeleri

Kaldırma makinelerinin ve bu makinelerin parçalarının konstrüksiyonunda, sistemin kullanıldığı süre zarfında kendisinden beklenilen performans ile görevini tam bir şekilde yerine getirmesi vinç, kren projeleri için aranılan en önemli özelliktir. Bunun yapılabilmesi için ilk aşamada dizayn yapılacak olan kaldırma makinesinin ve mevcut parçalarının FEM standartlarına uygun olarak çalışma süresinin belirlenmesi gereklidir.  FEM standartlarına göre kaldırma makinelerini için sınıflandırma 3 grupta yapılmıştır. Bunlardan ilkinde kaldırma makinesi bir bütün olarak alınmakta, ikincisinde özel olarak kullanılan ekipmanlar ve mekanizmalar bir bütün olarak ele alınmakta ve en son olarak da yapısal ve mekanik parçalar sınıflandırılmaktadır.

Vinç, Kren Projeleri Kullanım Alanları

Kullanım alanlarına göre vinç, kren projeleri farklılaşmaktadır. Bunlar köprülü krenler, portal krenler, oklu krenler, mobil krenler ve kablolu krenler olarak ayrılmaktadır. Köprülü krenler ağır sanayi ve fabrikalarda kullanılmaktadır Aynı zamanda yüksek bir şekilde tasarlanmış olan çelik kontrüksiyonlara eklenmiş olarak bulunan hareketli kanca, çelik haklat ya da zincirlerden oluşmaktadır. Portal krenler ise liman, depo ve tersanelerde kullanılmaktadır. Oklu krenler özel şantiyelerde ve limanlarda sıklıkla tercih edilmektedir. Kablolu olarak bulunan krenlerin kullanım alanı büyük depolarda ve antrepolarda kullanılmaktadır.Mobil krenler uygun yollar bulduğunda ve düzgün arazi koşulları oluştuğunda tercih edilmektedir. Bu krenlerin yapısı birbirlerinden farklı olmakla birlikte çalışma mekanizmaları arasında da bir takım farklar mevcut olarak bulunmaktadır.

Alüminyum Cephe Projeleri

Alüminyum Cephe Projeleri

Alüminyum cephe projeleri; bilhassa çok amaçlı binalarda kullanılmaktadır. Isı veya güneş kontrolünün yanı sıra binaların havalandırılması için bu projeler tercih edilmektedir. Alüminyum cepheler; bilhassa modern mimaride çok fazla popülerdir. Bunun sebebi, standart cephe boyutlarına uymaya gerek olmamasıdır. Alüminyumun herhangi bir projenin estetik ve işlevsel gereksinimlerine uyarlanması son derece kolaydır. İstenilen boyutların, eğrilerin ve şekillerin sağlanması mümkün olmaktadır.

Alüminyum Cephe Projelerinin Avantajları Nelerdir?

Alüminyumun projelerde kullanılmasının birçok avantajı bulunmaktadır. Her şeyden önce, binaların inşa edilmesi sırasında metalin sahip olduğu tüm avantajlara bakmak gerekir. Bu noktada, alüminyum, malzeme olarak birbirinden değerli özellikler taşımaktadır.

Cephe projelerinde alüminyum kullanılmasının en büyük sebeplerinden birisi ekonomiktir. Çünkü, alüminyum, inşaat işlemlerinde kullanılabilecek belki de en ucuz malzemedir. Bunun yanı sıra, alüminyumun korozyona ve hava şartlarına dayanıklı olması ciddi bir avantajdır. Alüminyumun oksit kaplı olmasından dolayı dış etkenlerden etkilenmesi mümkün değildir. Bu sebepten dolayı, alüminyum, uzun yıllar dayanabilecek özelliklere sahiptir.

Alüminyum cephe projeleri; çelik cephe projelerine göre daha kolay kurulmaktadır. Alüminyumun çeliğe kıyasla son derece hafif bir metal olmasından dolayı tercih edildiği bilinmektedir. Bu bağlamda, cephe projeleri sırasında alüminyumun maliyeti çok düşük ve kurulumu kolay olmaktadır. Buna ek olarak, alüminyum, son derece esnektir. Kolayca bükülmesinden mütevellit istenilen her şekle ve kalıba sokulması söz konusu olmaktadır.

Macera Park Hesap Projeleri

Macera Park Hesap Projeleri

İçerisinde serbest düşüş, tırmanma duvarları, dev salıncak, kader atlayışı, çocuklar için hazırlanmış olan gökkuşağı ve tavşan parkurunu olan macera park hesap ve projeleri bürük bir çalışmanın ürünü olarak bulunmaktadır. Eğlence tutkunları için oldukça ideal bir park olan macera parkında yerleştirilmiş olan tüm aletler gerekli ölçümler yapıldıktan sonra belirlenmiştir. Aynı zamanda sistemin gerektirdiği tüm hesaplar mimarlar ve mühendisler tarafından yapılarak park hazır hale getirilmiştir.

Macera Park Projeleri

Çocukların ve yetişkinlerin rahat bir şekilde vakit geçireceği macera park projeleri farklı illerde yapılmaktadır. Bu projelerdeki temel amaç hem çocukların hem de yetişkinlerin şehirdeki karmaşadan uzak bir şekilde diledikleri gibi eğlenmesidir. Dolayısıyla burada yapılmış olan tüm aktivite aletlerinin, bu aletlerin kullanıldığı yerlerin, parkın genel olarak çevresinin herhangi bir sorun çıkmaması için gerekli şekilde projelendirilmesi gereklidir. Projelendirme aşamasında saymış olduğumuz tüm detaylar macera park hesap ve projeleri için kullanılmıştır.

Her bir alet ve alet çevresine kurulacak olan yerlerin statik hesapları mühendisler tarafından yapılmıştır.  Hesaplama işlemi kullanırken aynı zamanda saha çalışmaları yapılmıştır. İnşa faaliyetlerinde hangi malzemelerin kullanılacağı, hangi malzemenin hangi, alanda daha dayanıklı olacağı, estetiksel olarak görüntünün bozulmaması için yapılması gerekenler proje aşamasında ayrıntılı bir şekilde belirtilmiştir. Sorunsuz bir şekilde ve estetiksel olarak güzel bir yerde eğlenmek isteyenler için macera park oldukça güzel bir seçenek olacaktır.