Hafif Çelik Yapıların Statik Hesapları

Hafif Çelik Yapıların Statik Hesapları

Dünya genelinde olduğu gibi ülkemizde de hafif çelik yapılara olan ilgi artmıştır. Bu yapıların ekonomik açıdan daha uygun olması ve deprem gibi durumlarda çok daha dayanıklı bir halde bulunması ilginin artması nedenleri arasında bulunmaktadır. Hafif çelik yapılarının statik hesapları yapılırken dünya standartları ve ülkemizdeki mevcut standartlar dikkate alınarak yapılmaktadır. Bu standardın tam bir şekilde uygulanabilmesi için farklı programlar ile çalışılması gereklidir. 

Hafif çelik yapılarının statik hesapları yapıldıktan sonra belirlenmiş olan kesitler ve detaylara uygun olarak imalat çizimlerinin eksiksiz bir şekilde hazırlanması gereklidir. İmalat aşaması bitirilmiş olan malzemelerin sahada tam olarak nasıl kullanılması gerektiğini göstermekte olan montaj ve detaylı paraflar hazırlanır. Tüm bu aşamalar dikkate alınıp eksiksiz bir şekilde mevcut hesaplamalar ve malzemeler ile yapımın inşaat aşamasına başlanır.

Hafif Çelik Yapılar Neden Önem Kazandı?

Beton ile yapılmış olan yapılarda dayanıklılık olma özelliği yüksek seviyede bulunsa bile esneme gibi bir durum oldukça minimum seviyede bulunmaktadır. Bu da bu yapıların özellikle deprem gibi durumlarda büyük hasarlar ile karşılaşılmasına neden olmaktadır. Bundan dolayı esneme özelliği daha yüksek olan yapılara yönelim olmuştur.

Hafif çelik yapıların dayanıklı olma özelliği beton kadar olmasa bile esneme açısından günümüz koşullarında gerekli olan yapısal esneme özelliğini karşılamaktadır. Aynı zamanda hafif çelik yapılarda ısınma, soğuma gibi durumlarda çok daha fazla tasarruf edilmesini sağlamaktadır.

Çelik Yapı Tasarım ve Dizaynı

Çelik Yapı Tasarım ve Dizaynı

Statik, dinamik, malzemeye dair bilgi ve malzemenin mekaniği ile yapısal proje analizleri konusunda oldukça sağlam bilgiye sahip olduğu zaman çelik yapı tasarım ve dizaynın yapılması mümkün olacaktır.  Çelik yapı tasarım ve dizaynı işi yapılırken tecrübeli bir mühendisin belirlenmiş olan hedfe uygun bir şekilde hareket etmesi ve sanat ile bilimselliği buluşturması sonucunda istenilen sonuç elde edilebilecektir.  Çelik yapının uygun şekilde tasarımının yapılması ve dizayn işleminin iş konusunda bilgili ve beceri sahibi kişilerin çalışması ile mümkün olacaktır.

Çelik Yapı Tasarım Aşamaları Nelerdir?

İlk olarak yapının amacına uygun olarak projelendirilmesi gereklidir. Yapılacak olan tasarımın kullanılabilir ve uygulanabilir olma özelliklerini taşımasam ile birlikte estetikselliğin ve ekonomik faktörlerin kesinlikle göz ardı edilmememsi gereklidir.  Yapı mimarisine ve geometrik ölçü ve özellikleri dikkate alarak ve onlara bağlı kalarak en uygun malzeme seçiminin yapılması şarttır. Çerliğin ekonomik açıdan değeri hesap edilerek projelendirme aşamasında kesinlikle ekonomik kesitlerin göz ardı edilmemesi gereklidir.  Şantiyeden farklı bir yerde hazırlanmış olan çeliklerin inşat alanı bölgesine taşınması sırasında parçaların nakliyesinin en mümkün olacak şekilde dikkat edilmesi gereklidir. Bunların haricinde konstrüksiyonlar da yüksek mukavemete sahip olan kaliteli çelik malzemelerin kullanılması, maksimum ölçüde verim alınmasını saağlayacaktır5. Tüm bunlar dikkat alınarak gerekli ölçüler belirlenip çelik yapı tasarım ve dizaynı yapılması doğru olacaktır.

Betonarme Yapıların Statik Hesaplarının Yapılması

Doğal afet gerçeğinin her zaman var olduğu Türkiye’de yapıların statik hesaplarının yapılması son derece önemlidir. Mimari proje dikkate alınarak bir yapının ayakta durması için gereken yeterliliğe sahip taşıyıcı sistemin hesaplanması gerekmektedir. Yapılarda taşıyıcı sistemler genel olarak ikiye ayrılmaktadır. Betonarme çelik ahşap ve betonarme çelik kompozit olarak ikiye ayrılan taşıyıcı sistemlerin her halükarda analizlerinin dikkatli bir şekilde yapılması gerekir.

Betonarme yapıların statik hesaplarının yapılması için bu işi en iyi şekilde yapabilecek inşaat mühendisinin veya mimarın olması gerekmektedir. Kullanılan malzemeye göre taşıyıcı sistem dizaynının yapılması için gerekli yeterliliğe sahip olmak şarttır.

Betonarme Yapıların Statik Hesaplarının Yapılması Aşamaları Nelerdir?

Betonarme yapıların statik hesaplarının yapılması noktasında her şeyden önce mimari gereksinimler en iyi şekilde tespit edilmelidir. Yapının yüksekliği, yapının narin olup olmaması, mimari için gerekli kat yüksekliklerinin ne olduğu, mahal boyutlarının ne olduğu, düşey taşıyıcı sistem açıklıklarının hangi aşamalarda olduğu gibi hususlara önem verilmelidir. Bu sorulara verilen cevaplar ışığında yapıda nasıl bir taşıyıcı sistem kullanılması gerektiği tespit edilmektedir.

Bu hesaplamaların yapılması sırasında önemli hususlardan birisi de yatay stabilitenin sağlanması noktasında olmaktadır. Temel çözüm yöntemlerine hakim olan ve hangi yöntemi nerede uygulayacağını bilen bir mühendisin önemi bu noktada anlaşılmaktadır. Sonuç olarak, bu hesaplamaların yapılmasında mühendislik detaylarına hakim bir mühendis veya mimarla çalışmak şarttır.

Çelik Yapı Maliyet Hesapları ve Metrajlarının Yapılması

Çelik Yapı Maliyet Hesapları ve Metrajlarının Yapılması

Projesi tamamıyla hazırlanmış olan çelik çatı sisteminin imalatının yapılabilmesi için gerekli olacak olan malzeme miktarının hesaplanması ya da belirlenmesi işlemi metraj olarak adlandırılmaktadır. Ancak çelik elman boyutlarının standart bir düzeyde bulunması sonunca belirli bir miktarda malzeme zayi olmaktadır. Bundan dolayı da zayiat miktarının bulunabilmesi için gerekli malzemem miktarından kullanılan malzeme miktarının çıkarılması gereklidir. Çelik yapı maliyet hesapları ve metrajların yapılması için hesaplama yapılırken bir takım unsurlar göz önünde bulundurmalıdır. Bunlara bakacak olursak ilk olarak yapılacak olan metraj ve maliyet hesabındaki kaynak miktarı ve son olarak işçilik kesin bir şekilde göz önüne alınmayacaktır. Aynı zamanda maliyet hesabı yapılırken Bayındırlık ve İskan Bakanlığı 2015 birim fiyatları kullanılacaktır.

Çelik Yapı Projeleri

Çelik yapıların kullanımı günümüzde farklı alanlarda yaygınlaşmıştır. Bu yapıların yapılış aşamasında çelik yapı maliyet hesapları ve metrajın yapılması gereklidir. Sanayi tipi çelik yapılar, fabrika tipi çelik yapılar ve konut tipi çelik yapılar mevcut çelik yapı örnekleri olarak bulunmaktadır. Bu yapıların ortaya çıkış aşamasında mimari ve statik projeler ince çalışmalar yapılmaktadır. İlk olarak çelik konstrüksiyon statik ve dinamik analizlerin üretilmesi gerçekleştirilir. Yapılmış olan analizler sonucunda ortaya çıkarılmış olan kesitlere uygun olarak uygulamacı çizimler yapılır. Çizimlerden sonra kullanılacak olan malzemeler ve bunların maliyet hesapları yapılarak üretim ve montaj işlemini gerçekleştirilir.

Çelik Kule Hesap ve Projeleri

Çelik Kule Hesap ve Projeleri

Çelik kule hesap ve projelerinin yapılmasında bu işi en iyi şekilde yapacak, işinde uzman mühendislik firmasından yardım almak gerekir. Hesaplama yapılması ve projelendirme aşaması oldukça önemlidir. Herhangi bir yanlışlık yapıldığı takdirde kule uygulama aşamasının yanlışlıklarla dolu olmasına rastlanabilir.

Televizyon, radyo, telefon, telekomünikasyon ve veri iletim kuleleri başta olmak üzere su temini ve buna benzer iletim hatlarında kullanılması mümkün olan çelik destek yapıları birçok yönden avantajlıdır. Çelik kulelerin hesaplarının yapılması noktasında başvurulan temel referans ise Eurocode3- Design of steel structures – Part 3-1: towers, masts and chimneys olmaktadır.

Çelik Kule Hesapları Nasıl Yapılır?

Çelik kule hesaplarının yapılmasında kule ve direklerin üzerinde kullanılması mümkün olan platform, anten, merdiven ve kablo hattı gibi ekipmanlar da dikkate alınmaktadır. Ayrıca, deprem, rüzgar ve buzlanma gibi doğal yük koşullarının da hesaplama işlemlerinde dikkate alındığı bilinmektedir. Sistemi meydana getiren çelik eleman ve birleşimlerin tasarımlarının ardından proje sona ermektedir.

Çelik; birçok özelliğinden dolayı tercih edilmektedir. Her şeyden önce, uygun maliyetli olması, bilhassa böyle büyük projelerde önem taşımaktadır. İmalat ve montajda yüksek tasarruf sağlayan çelik; aynı zamanda yüksek güvenliğe sahip yaşam alanları vaat etmektedir. Çeliğin tamamının geri dönüştürülebilir olması, çevre dostu ve uzun ömürlü olması sayesinde tercih edildiği bilinmektedir. Kule gibi yüksek güvenlik gerektiren yapılarda çelik en doğru tercih olmaktadır.

Betonarme Çelik Kompozit Yapıların Statik Hesaplarının Yapılması

Betonarme çelik kompozit yapıların statik hesaplarının yapılması; bir yapının sağlam temellere dayalı olup olmadığı noktasında çok önemlidir. Binanın tüm yapı elemanlarının dikkate alınarak bir krokisinin çıkartılması statik hesaplamayı ifade etmektedir. Bu işlemler sırasında dikkate alınması gereken kriterler arasında malzemenin ağırlığı başta olmak üzere dayanıklılığı ve ölçüleri yer almaktadır. Yapının statik proje çiziminin yapılması sayesinde sapma payı en aza indirgenmektedir. İnşa edilmesi planlanan yapının daha bitmeden görülmesi amaçlanmaktadır. Bu sayede, yapıyla alakalı ileride karşılaşılması muhtemel sorunların önüne geçilmektedir ve gerekli önlemler alınmaktadır.

Betonarme Yapılar İçin Statik Hesaplama Nasıl Yapılır?

Binaların bilhassa doğal afetlere karşı korunması noktasında önemli bir yere sahip olan statik proje çiziminde dikkate alınması gereken en önemli kriter statik hesaplama olarak bilinmektedir. Binanın sabit ve hareketli yüklere karşı direncinin hesaplandığı statik hesaplama ile aynı zamanda binanın maliyeti de hesaplanmaktadır. Binanın bulunduğu yerin kaçıncı derece deprem bölgesi olduğuna dair tüm bilgiler statik hesaplama içerisinde bulunmaktadır. Statik hesaplamanın ardından proje çizimi aşamasına geçilmektedir.

Betonarme çelik kompozit yapıların statik hesaplarının yapılmasında birçok kriter dikkate alınmaktadır. Yapı analizi ve taşıyıcı sistem tasarımı başta olmak üzere ekonomik unsurlar, gerekli şartnamelere uygunluk, emniyet, estetiklik gibi kriterlerin yanı sıra uygulanabilirlik, sağlamlık ve kullanışlılık gibi detayların da çok önemli olduğu bilinmektedir.

Çelik Asmakat Hesap ve Çizimleri

Çelik Asmakat Hesap ve Çizimleri

Asma kat; çelik yapılarda tavan yüksekliği iki kat yapabilecek kadar yüksek olarak tasarlanan yapıların istenilen ölçülerde ve statik hesaplardan yardım alarak bölünmesidir. Diğer adı ise çekme kat olarak bilinmektedir. Bilhassa çelik sektöründe çekme kat olarak geçtiğini ifade etmek gerekir.

Asma katların çelikten yapılması büyük bir avantajdır. Çelik; bilhassa dayanıklı olması, doğal afetlere karşı maksimum koruma sağlaması, imalat ve montaj konusunda yüksek tasarruf sağlaması gibi sebeplerden dolayı tercih edilmektedir. Bunun yanı sıra, uzun ömürlü olması, proje sahiplerinin işini kolaylaştırmaktadır. Çevreye hiçbir zararı olmayan çelik asma kat; günümüzde neredeyse her alanda görülmektedir.

Çelik Asma Kat Nedir? Nerelerde Kullanılır?

Çelik asma kat; çelik konstrüksiyon yapı malzemelerinin kullanılması sayesinde yapının istenilen yüksekten bölünmesi olarak tanımlanabilir. Çelik asma katların yapılmasında bilhassa bu konuda uzman olan bir firmadan hizmet almak; işin güvenliği ve sorunsuz olarak yapılması noktasında son derece önemlidir.

Çelik asma kat; yapı sektörünün her kısmında kullanılmaktadır. Çelik konstrüksiyon yapılar başta olmak üzere çelik binalar, prefabrik yapılar, betonarme binalar gibi alanlarda kullanılması mümkündür. Çelik asma kat sayesinde alan sorunu yaşayan firmaların bu sorunu çözülmektedir. Statiği en kolay yapılabilen asma kat çeşidi olması ise tercih edilme sebebi olmaktadır. Çelik asma katlar; daha dayanıklı olmakla beraber yapı sahibinin zamandan tasarruf etmesini sağlamaktadır.

Çelik Yapı Birleşim ve Detay Çizimlerinin Hesaplanması

Çelik proje hizmetleri ile çelik yapılar için çıkarılmış olan yönetmelikler ve gerekli şartnameler doğrultusunda statik- dinamik analizler yapılarak statik raporun hazırlanması, birleşim yeri ve mesnet bağlantısı gibi noktalar çelik yapı bileşim ve detay çizimlerinin hesaplanması ve projeye uygun olarak uygulanması ile yapılmaktadır.

Gerekli hesaplama sistemleri ve uygulanacak olan adımlar Çevre ve Şehircilik bakanlığının çıkarmış olduğu yönetmelik ile belirlenmiştir. Bu doğrultuda çelik yapı birleşim ve detay çizimlerinin hesaplanması yapılmaktadır.

Çelik Yapıların Tasarımı Hakkında Çıkarılan Yönetmelik

Çevre ve şehircilik Bakanlığı tarafından çıkarılmış olan yönetmeliğin amacı, yapısal çelik ve çelik-betonarme kompozit yapı elemanlı ile yapı sistemlerinin, kullanım amaçlarına uygun bir şekilde ve yeteli olan güvenlik düzeyinde tarım ve yapıma ilişkin olan yöntemin, kural ve koşullara dair usul ve esasların düzeltilmesidir.

Yayınlanmış olan yönetmelik bina türünde olan çelik yapılar ve düşey ve yatay yük taşıyıcı olan elemanlar içeren diğer çelik yapı sistemlerini de kapsamaktadır. Aynı zamanda yönetmelik cidar kalınlığı 2.5 mm’ den az olmayan çelik boru ve kutu profiller ve de eleman karakteristik kalınlıkları 4 mm’den az olmayan diğer çelik profillerden oluşan yapı sistemlerini de kapsamaktadır. BU doğrultuda yönetmelik ile belirlenmiş olan kurallarda dahilinde çelik yapıların ilk etapta hesaplanması ve daha sonra detaylı çizim ve planlaması yapılarak hareket edilmektedir.

 

Cam Yapıların Statik Hesapları

Cam Yapıların Statik Hesapları

Cam yapıların statik hesapları; yapılarda tercih edilen oldukça şık bir çözüm olarak bilinmektedir. Bunun için alanında uzman ve profesyonel kişilerden destek almak gerekir. Doğrusal destekli camların kullanılması için düşey camlar için kesin olarak belirlenmiş bir sapma limiti bulunmaz. Stres limitleri bulunmaktadır. Ancak, hesapların yapılması sırasında yalıtımlı hale getirilmiş cam modülleri üzerinde bulunan rüzgar hareketlerinin şekillenmesini sağlayan iklimsel hareketler dikkate alınmaktadır.

Cam Yapıların Statik Hesapları Nasıl Yapılır?

Bu hesaplama işlemlerinin son derece dikkatli bir şekilde yapılması gerekir. Aksi takdirde, çok ciddi sorunlarla karşılaşmak mümkündür. Sapma hesaplanması; birçok tasarımda belirleyici etmen olarak bilinmektedir. Maksimum ve minimum limit değerlerinin sağlanması demek; camın direnç ve sızdırmazlık, bir başka deyişle dayanıklılık değerlerinin doğru olduğu demektir.

Cam yapıların statik hesaplarının yapılması sırasında gözden kaçan bir katsayı veya yanlış girilen bir rakamdan dolayı imalat maliyetlerinin arttığı bilinmektedir. Katsayı ve hesap kriterlerinin bu noktada tartışmasız bir önemi bulunmaktadır. Bu noktada, cam yapıların statik hesaplamalarında da azami dikkat gösterilmeli ve hata payı en aza indirgenmelidir. İşinde başarılı, imalat ve montaj konularında tecrübeli, sistem detaylarına hakim olan kişiler tarafından yapılması gerekli bir işlem olduğunu söylemek gerekir.

Cam; basınca dayanıklı ve aynı zamanda kırılgan ve aşırı gevşek bir yapı malzemesidir. Bu bağlamda, hesap yapılırken çekme ve basınç dayanımının bir emniyet katsayısı ile küçültülmesi şarttır.

Cephe Sistemleri Statik Hesapları

Cephe Sistemleri Statik Hesapları

Statik hesaplar genel olarak mühendisler tarafından yapılmaktadır. Bunun yanı sıra, sistem üretici firmalar tarafından hazırlanmış programlar kullanılabilir.

Herkesin bildiği gibi inşaat çalışmaları ve mimari birbirinden bağımsız olarak ilerlemeyen bir süreçtir. Mimari çalışmaların yapılması sırasında mühendis ve mimarın birlikte çalıştığına rastlanmaktadır. Bu çalışmaların bitmesinin ardından zemin çalışmalarına geçilmektedir. Zemin çalışmalarının bitmesinin ardından ise inşaat mühendisleri yapıyla alakalı olarak birtakım analizler yapmaktadır. Söz konusu analizler statik hesap olarak bilinmektedir.

Statik analizlerin yapılmasının ardından ortaya stabilite problemlerinin yanı sıra kolon yerinin değiştirilmesi gibi sorunlar da çıkabilir. Bir sonraki aşamada ise statik proje ile binanın rijitliği ölçülmektedir. Söz konusu ölçüm; binanın yüklere karşı ne kadar dayanıklı olduğunu ortaya çıkarmaktadır. Sonuç olarak, cephe sistemleri statik hesapları nedir sorusuna analiz çalışmaları ve rijit ölçümü şeklinde cevap verilebilir.

Cephe Sistemleri Statik Hesapları Nasıl Yapılır?

Bina yapısının betonarme ve statik hesaplarının doğru yapılması son derece önemlidir. Söz konusu hesaplamalarda herhangi bir yanlışlık yapıldığı takdirde binanın yüklere karşı ne kadar dayanıklı olacağı doğru olarak tespit edilemez. Binanın yüklere karşı direncinin belirlenmesi noktasında cephe sistemleri statik hesaplarının çok önemli bir yeri bulunmaktadır.

Statik hesaplaması doğru bir şekilde yapılmayan binaların ilerleyen zamanlarda çökme riski bir hayli fazladır. Deprem sırasında binanın farklı noktalardan çatlaklar oluşturması; ortaya telafisi mümkün olmayan sorunlar çıkartabilir.