Çelik Yapı Birleşim ve Detay Çizimlerinin Hesaplanması

Çelik Yapı Birleşim ve Detay Çizimlerinin Hesaplanması

Çelik proje hizmetleri ile çelik yapılar için çıkarılmış olan yönetmelikler ve gerekli şartnameler doğrultusunda statik- dinamik analizler yapılarak statik raporun hazırlanması, birleşim yeri ve mesnet bağlantısı gibi noktalar çelik yapı bileşim ve detay çizimlerinin hesaplanması ve projeye uygun olarak uygulanması ile yapılmaktadır.

Gerekli hesaplama sistemleri ve uygulanacak olan adımlar Çevre ve Şehircilik bakanlığının çıkarmış olduğu yönetmelik ile belirlenmiştir. Bu doğrultuda çelik yapı birleşim ve detay çizimlerinin hesaplanması yapılmaktadır.

Çelik Yapıların Tasarımı Hakkında Çıkarılan Yönetmelik

Çevre ve şehircilik Bakanlığı tarafından çıkarılmış olan yönetmeliğin amacı, yapısal çelik ve çelik-betonarme kompozit yapı elemanlı ile yapı sistemlerinin, kullanım amaçlarına uygun bir şekilde ve yeteli olan güvenlik düzeyinde tarım ve yapıma ilişkin olan yöntemin, kural ve koşullara dair usul ve esasların düzeltilmesidir.

Yayınlanmış olan yönetmelik bina türünde olan çelik yapılar ve düşey ve yatay yük taşıyıcı olan elemanlar içeren diğer çelik yapı sistemlerini de kapsamaktadır. Aynı zamanda yönetmelik cidar kalınlığı 2.5 mm’ den az olmayan çelik boru ve kutu profiller ve de eleman karakteristik kalınlıkları 4 mm’den az olmayan diğer çelik profillerden oluşan yapı sistemlerini de kapsamaktadır. BU doğrultuda yönetmelik ile belirlenmiş olan kurallarda dahilinde çelik yapıların ilk etapta hesaplanması ve daha sonra detaylı çizim ve planlaması yapılarak hareket edilmektedir.

 

0 yorumlar

Bir yorum Yaz

* İle alanların doldurulması zorunludur