Çelik Yapı Maliyet Hesapları ve Metrajlarının Yapılması

Çelik Yapı Maliyet Hesapları ve Metrajlarının Yapılması

Projesi tamamıyla hazırlanmış olan çelik çatı sisteminin imalatının yapılabilmesi için gerekli olacak olan malzeme miktarının hesaplanması ya da belirlenmesi işlemi metraj olarak adlandırılmaktadır. Ancak çelik elman boyutlarının standart bir düzeyde bulunması sonunca belirli bir miktarda malzeme zayi olmaktadır. Bundan dolayı da zayiat miktarının bulunabilmesi için gerekli malzemem miktarından kullanılan malzeme miktarının çıkarılması gereklidir. Çelik yapı maliyet hesapları ve metrajların yapılması için hesaplama yapılırken bir takım unsurlar göz önünde bulundurmalıdır. Bunlara bakacak olursak ilk olarak yapılacak olan metraj ve maliyet hesabındaki kaynak miktarı ve son olarak işçilik kesin bir şekilde göz önüne alınmayacaktır. Aynı zamanda maliyet hesabı yapılırken Bayındırlık ve İskan Bakanlığı 2015 birim fiyatları kullanılacaktır.

Çelik Yapı Projeleri

Çelik yapıların kullanımı günümüzde farklı alanlarda yaygınlaşmıştır. Bu yapıların yapılış aşamasında çelik yapı maliyet hesapları ve metrajın yapılması gereklidir. Sanayi tipi çelik yapılar, fabrika tipi çelik yapılar ve konut tipi çelik yapılar mevcut çelik yapı örnekleri olarak bulunmaktadır. Bu yapıların ortaya çıkış aşamasında mimari ve statik projeler ince çalışmalar yapılmaktadır. İlk olarak çelik konstrüksiyon statik ve dinamik analizlerin üretilmesi gerçekleştirilir. Yapılmış olan analizler sonucunda ortaya çıkarılmış olan kesitlere uygun olarak uygulamacı çizimler yapılır. Çizimlerden sonra kullanılacak olan malzemeler ve bunların maliyet hesapları yapılarak üretim ve montaj işlemini gerçekleştirilir.

0 yorumlar

Bir yorum Yaz

* İle alanların doldurulması zorunludur