Çelik Yapıların Statik Hesaplarının Yapılması

Betonarme Çelik Kompozit Yapıların Statik Hesaplarının Yapılması

Betonarme çelik kompozit yapıların statik hesaplarının yapılması; bir yapının sağlam temellere dayalı olup olmadığı noktasında çok önemlidir. Binanın tüm yapı elemanlarının dikkate alınarak bir krokisinin çıkartılması statik hesaplamayı ifade etmektedir. Bu işlemler sırasında dikkate alınması gereken kriterler arasında malzemenin ağırlığı başta olmak üzere dayanıklılığı ve ölçüleri yer almaktadır. Yapının statik proje çiziminin yapılması sayesinde sapma payı en aza indirgenmektedir. İnşa edilmesi planlanan yapının daha bitmeden görülmesi amaçlanmaktadır. Bu sayede, yapıyla alakalı ileride karşılaşılması muhtemel sorunların önüne geçilmektedir ve gerekli önlemler alınmaktadır.

Betonarme Yapılar İçin Statik Hesaplama Nasıl Yapılır?

Binaların bilhassa doğal afetlere karşı korunması noktasında önemli bir yere sahip olan statik proje çiziminde dikkate alınması gereken en önemli kriter statik hesaplama olarak bilinmektedir. Binanın sabit ve hareketli yüklere karşı direncinin hesaplandığı statik hesaplama ile aynı zamanda binanın maliyeti de hesaplanmaktadır. Binanın bulunduğu yerin kaçıncı derece deprem bölgesi olduğuna dair tüm bilgiler statik hesaplama içerisinde bulunmaktadır. Statik hesaplamanın ardından proje çizimi aşamasına geçilmektedir.

Betonarme çelik kompozit yapıların statik hesaplarının yapılmasında birçok kriter dikkate alınmaktadır. Yapı analizi ve taşıyıcı sistem tasarımı başta olmak üzere ekonomik unsurlar, gerekli şartnamelere uygunluk, emniyet, estetiklik gibi kriterlerin yanı sıra uygulanabilirlik, sağlamlık ve kullanışlılık gibi detayların da çok önemli olduğu bilinmektedir.

0 yorumlar

Bir yorum Yaz

* İle alanların doldurulması zorunludur