Çelik Fabrika Projeleri

Size Daha İyi Hizmet Vermek İçin Bize Ulaşın

Çelik Fabrika Projeleri

Sanayi kuruluşlarının farklı ihtiyaçlara cevap vermesinden dolayı özel tasarımlara sahip olması söz konusudur. Bu gibi durumlarda standart veya özel çelik fabrika projelerinin yapılması istenmektedir. Mühendislik veya müteahhitlik işiyle uğraşan firmalar sayesinde çelik fabrika projeleri yaptırılabilir.

Çelik Fabrika Projeleri Nasıl Yapılmaktadır?

Çelik yapının projelendirilmesiyle süreç başlamaktadır. Bu noktada, proje üzerinden maliyetlendirme yapılmaktadır. AutoCAD proje çizimi, çelik statik proje çizimi, üç boyutlu mimari proje çizimi gibi projeler bu süreçte gerekli olmaktadır. Ağır çelik statik projesi üzerine tecrübesi olan uzman mühendisler tarafından yapılması gerekli projelerdir.

Çelik fabrika projelerinin yapılmasında müşteriyle yapılan görüşme son derece önemlidir. Bu görüşmenin ardından avan proje çizimi yapılmaktadır. Bu proje üzerinden çelik fabrika projesi konsepti belirlenmektedir. Bu konseptin üzerine birtakım eklemeler, çıkartmalar ve değişiklikler yapılmaktadır. Proje çizimiyle beraber yapı birimleri ortaya çıkmaktadır. Tonaj ve metraj hesaplanmasının ardından çelik fabrika projesi maliyeti belirlenmektedir. Projenin konseptinin net olarak belirlenmesinden sonra projenin uygulanma kısmına geçilmektedir. Bu noktada, sorunsuz avan projeler, uygun görüldüğü takdirde uygulama projesi olarak kullanılabilirler.

Çelik fabrika projelerinin bir sonraki aşamasında temel kazma ve düzeltme işlemlerine başlanmaktadır. Temele projedeki yerine göre çelik kolonların oturtulacağı flanşlar yerleştirilmektedir. Ardından, çelik kolonlar dikilmektedir. A çatı denilen sistem uygulanarak fabrika çatısı vinç yardımıyla yerleştirilmektedir. İskeletin bu şekilde tamamlanmasının ardından dış tasarım kısmı istekler doğrultusunda yapılmaktadır.

Çelik Kule Projeleri

Size Daha İyi Hizmet Vermek İçin Bize Ulaşın

Çelik Kule Projeleri

Dünya nüfusunun hızlı bir şekilde artması ile birlikte modern kent yaşamları için yeni nesil binalar ve çelik konstrüksiyon yapılara ihtiyaç zorunlu bir hal aldı. Bu yapılar için çeliğin tercih edilmesindeki temel nedene baktığımızda sağlam olması, imalat ve montaj aşamaların da çok daha tasarruflu bir ürün olması, depreme karşı dayanıklı olma özelliğinin daha fazla olması ve daha güvenli bir yaşam alanı sunması sıralanabilmektedir. Bunların haricinde uzun ömürlü olarak bulunması ve çevre dostu olması da çelik kule projeleri adına tercih edilmesindeki nedenler olarak sıralanabilmektedir.

Çelik Kule Projeleri Aşamaları

Kullanımı açısından kule yapımı için büyük avantaj sağlayan çeliğin doğru eller tarafından kullanılması büyük önemde bulunmaktadır. Çelik kule projeleri için kule inşattı sırasında çalışılacak olan firmanın kimliği, üretim sırasında kullanmış olduğu ürünlerin güvenliği ve yüksek yapılı inşaatlarda çalışabilme özelliği olan ekibin bulunması oldukça büyük bir önemde bulunmaktadır.

Ancak sadece yüksek kule projelerinin harekete geçirilmesi için yeterli değildir. Kullanılacak olana eğitimler, yüksek iş güvenliğinde çalışmaların yapılması ve güvenlik konusunda gerekli eğitimlerin alınmış olması da gerekli olan maddeler arasında bulunmaktadır.

Çelik kule projeleri oldukça yüksek yapılar için uygulanmaktadır. Bu projelerin hem hayat geçirme aşamasında hem de proje aşamasında son derece dikkatli bir tutum sergilenmesi gereklidir. Eksik bir nokta ya da hata olduğu zaman büyük risklerin doğması muhtemel bir durum olacaktır.

Çelik Proje Çizimi

Size Daha İyi Hizmet Vermek İçin Bize Ulaşın

Proje Çizimi

İnşaat yapımında proje çizimi işleminde gerekli olan tüm detayların ince hesaplamalar ve farklı yöntemler ile bulunması gereklidir. Kesin projede; vaziyet planlarının bulunması, kat planlarının bulunması, görünüşler, asma tavan planlarının olması, çatı planları detay listesinde yer alırlar. İnşaat proje çizimi için ilk olarak ön hazırlık çalışmaları yapılır. Gerekli ön hazırlık çalışması olarak nitelendirilen saha çalışmasının ardından taslak proje çizimi aşamasına geçilir. Taslak proje çizimler mal sahibi olan kişiye gösterildikten sonra beğenilme sağlanırsa kesin projenin çizilme aşamasına geçilir. Kesin projede kullanılması gerekli olan ölçek 1/50 veya 1/100 olarak bulunur.

İnşaat Proje Çizimi Nasıl Yapılır?

İnşaat proje çizimleri gerekli olan veriler elde edildikten sonra mimarlar tarafından çizilir. Proje çizilirken yapının çevresinde olan yapılara uyumlu olarak bulunması, çevresel koşullara uyum sağlamış olması, imar koşullarına göre inşaat projesinde dikkat edilen noktalar olarak bulunur. Mimari projenin çizilmesi esnasında statik ve tesisat illerine ait yapılması gerekenlerde yerine getirilir. Projenin tamamlanmasından önce yapılmış olan diğer çalışmalarda göz önüne alınarak değişiklik yapılması gereken yerler düzelterek proje çizimi kesinleştirilir. Konut projelerinin hayata geçilmesi için belli bir sürecin izlenmesi gerekli olmaktadır. Konut projesine başlanılmadan önce ilk aşamada imar çalışmalarının yapılması ve projenin mimarlar tarafından incelenmesi gereklidir. Gerekli tüm koşullar saplandıktan sonra proje için onay alınabilecektir. Onay alındıktan sonra projenin sağlamış olduğu koşullara göre yapım aşamasına geçilecektir.

Çelik Köprü Projeleri

Size Daha İyi Hizmet Vermek İçin Bize Ulaşın

Çelik Köprü Projeleri

Çelik köprüler; sıklıkla tercih edilmektedir. Her şeyden önce, ekonomik olmaları ve basit bir şekilde uygulanmalarından dolayı tercih edildikleri bilinmektedir. Karayolu köprülerinin tasarım aşamasında I şeklindeki çelik kirişler mesnetler arasına yerleştirilmektedir. Ardından, üzerine yirmi santimetre betonarme plak dökülmektedir. Demiryolu köprülerinin yapım aşaması ise daha farklıdır. Bu sefer demiryolu boyunca kirişlere konulan enlemlere mesnetlendirme yapılmaktadır.

Kiriş köprüler tek açıklıklı olabildiği gibi sürekli kiriş şeklinde çok açıklıklı da olabilir. Kaynaklı veya perçinli olarak yapılması da mümkündür. Büyük açıklıkların yapılabilmesi için mesnetlerden gelen kabloların açıklık boyunca tabliyenin taşıyıcılığını arttırması gerekmektedir. Buna ek olarak, kiriş, bir yüzü yola gelmek kaydıyla kutu kesitli olarak da tertiplenebilir. Köprünün taşıyıcılığının arttırılması için düşey çelik plakların kutu kesitine kaynaklanması gerekmektedir.

Çelik Köprü Projelerinde Hangi Kriterlere Dikkat Edilmektedir?

Çelik köprü projelerinde her şeyden önce köprünün gerekli olup olmadığının belirlenmesi gerekir. Bu noktada, projenin ekonomik boyutları dikkate alınmaktadır. Ardından, sahanın kamulaştırılması aşamasına başlanmaktadır.
Mühendislik çalışmaları bu aşamada gerçekleşmektedir.

Arazinin topografik haritası çıkarılmaktadır. Temel sondajları yapılmaktadır. Köprü tipinin seçilmesi ise bir sonraki aşamayı temsil etmektedir. Köprünün yeri, amacı, açıklığı, çevre ile uyumu, kullanılacak olan malzeme gibi hususların önem taşıdığını ifade etmek gerekir. Ancak, genel olarak, köprünün ekonomik olmasına önem verilmektedir.Son olarak, köprü projesinde dış kuvvetlerin yapıya olan etkisinin detaylı olarak analiz edildiğini ifade etmek gerekir.