Çelik Köprü Projeleri

Size Daha İyi Hizmet Vermek İçin Bize Ulaşın

Çelik Köprü Projeleri

Çelik köprüler; sıklıkla tercih edilmektedir. Her şeyden önce, ekonomik olmaları ve basit bir şekilde uygulanmalarından dolayı tercih edildikleri bilinmektedir. Karayolu köprülerinin tasarım aşamasında I şeklindeki çelik kirişler mesnetler arasına yerleştirilmektedir. Ardından, üzerine yirmi santimetre betonarme plak dökülmektedir. Demiryolu köprülerinin yapım aşaması ise daha farklıdır. Bu sefer demiryolu boyunca kirişlere konulan enlemlere mesnetlendirme yapılmaktadır.

Kiriş köprüler tek açıklıklı olabildiği gibi sürekli kiriş şeklinde çok açıklıklı da olabilir. Kaynaklı veya perçinli olarak yapılması da mümkündür. Büyük açıklıkların yapılabilmesi için mesnetlerden gelen kabloların açıklık boyunca tabliyenin taşıyıcılığını arttırması gerekmektedir. Buna ek olarak, kiriş, bir yüzü yola gelmek kaydıyla kutu kesitli olarak da tertiplenebilir. Köprünün taşıyıcılığının arttırılması için düşey çelik plakların kutu kesitine kaynaklanması gerekmektedir.

Çelik Köprü Projelerinde Hangi Kriterlere Dikkat Edilmektedir?

Çelik köprü projelerinde her şeyden önce köprünün gerekli olup olmadığının belirlenmesi gerekir. Bu noktada, projenin ekonomik boyutları dikkate alınmaktadır. Ardından, sahanın kamulaştırılması aşamasına başlanmaktadır.
Mühendislik çalışmaları bu aşamada gerçekleşmektedir.

Arazinin topografik haritası çıkarılmaktadır. Temel sondajları yapılmaktadır. Köprü tipinin seçilmesi ise bir sonraki aşamayı temsil etmektedir. Köprünün yeri, amacı, açıklığı, çevre ile uyumu, kullanılacak olan malzeme gibi hususların önem taşıdığını ifade etmek gerekir. Ancak, genel olarak, köprünün ekonomik olmasına önem verilmektedir.Son olarak, köprü projesinde dış kuvvetlerin yapıya olan etkisinin detaylı olarak analiz edildiğini ifade etmek gerekir.