Ağır Çelik Yapılar

Ağır çelik yapılar; uygulama alanı çok geniş olan konstrüksiyon yöntemlerinin başında gelmektedir. Türkiye’ye geç gelse dahi bilhassa Avrupa’da çok eski tarihlerden bu yana kullanılmaktadır. Detay ve yüzey ıslahı konusunda geniş seçenekler sunmasından dolayı uygulama ve kullanım alanının geniş olduğu bilinmektedir. Ağır çelik yapıların kullanışlı olmasının yanı sıra kolaylıkla temin edilebilir olmasının da tercih sebebi olmalarını belirleyen bir detay olduğunu ifade etmek gerekir.

Ağır Çelik Yapıların Farkı Nedir?

Ağır çelik yapıların hafif çelik yapılara kıyasla maliyeti daha fazladır. Ancak, ürünlerin temin edilmesinin kolay olmasından mütevellit tercih edilmektedir. Bunun yanı sıra, hafif çelik yapılarda ileriye dönük tadilatlarda zarar görme ihtimalinin çok olmasından dolayı ağır çelik yapıların tercih edilmesine rastlanmaktadır. Ağır çelik yapıların dayanıklılık seviyesinin çok yüksek olmasının da ciddi bir avantaj olduğu bilinmektedir.

Ağır çelik yapılar; yük taşıma kapasitelerinin fazla olmasından dolayı tercih edilmektedir. Cephe kaplama ve yalıtım malzemeleri seçiminde kullanıcılara ciddi bir özgürlük tanımaktadır. Ağır çelik yapılar; betonarme yapılar ile kıyaslandığında neredeyse on kat daha fazla yük taşıma kapasitesine sahiptir. Bunun yanı sıra, depreme dayanıklılık noktasında yine betonarme yapılara kıyasla hatrı sayılır bir üstünlüğe sahiptir.

Ağır çelik yapıların üretimi fabrika şartlarında gerçekleştirilmektedir. Bu noktada, üretim aşamasında olumsuz hava şartlarından etkilenmeleri mümkün olmaz. Son olarak, ağır çelik yapılar ile hem sosyal hem de devlet yapıları inşa edilmektedir.