Hangar Projeleri

Farklı amaçlar için kullanılabilen hangarlar özellikle havaalanları, depolar, şantiyeler, fabrikalar için oldukça kullanışlı bir yapıdadır. Üzeri kapalı olacak şekilde çelik konstrüksiyondan yapımlıkta olan hangarların yapım aşamasında ilk olarak hangar projeleri yapılmaktadır.

Bu yapıların kullanım amaçları doğrultusunda sağlam ve sert olacak şekilde hazırlanması gereklidir. Aynı zamanda bu yapılar oldukça geniş bir şekilde yapılır. Bunun nedenine örnek verecek olursak uçakların tutulması ve tamiri bu alanlarda yapılmaktadır.  Bu yapılar sadece büyük işletmeler için değil küçük ve orta işletmeler içinde büyük kullanışlılık sağlamaktadır.

Çelik Hangarlar Nasıl Yapılır?

Çelik hangarlar uzman kişiler tarafından yapılmaktadır. Bu yapıların bütün elemanları çelikten üretilmekle birlikte montaj aşamasında da büyük bir titizlik gösterilir. Çelik hangar projeleri yapımında genel olarak U demir, I demir ve kutu profiller kullanılmaktadır. Hangarların istenilen boyutlarda olabilmesi için bilgisayar ortamında mühendisler gerekli projeleri hazırlar.

Tasarım aşamasında hangar projeleri 3 boyutlu olarak canlandırılır. Bu şekilde oluşması muhtemel olacak her türlü problem önceden tespit edilerek ileride yaşanılabilecek olan sorunların önüne geçilir. Çelik hangarlar için proje üstünde gerekli olan koşullar sağlandıktan sonra yapım aşamasına geçiş başlanır.

İlk olarak çelik yapı için gerekli olan tüm yapı betonunun dökülmesi sağlanır. Alt yapının tüm yapılış süresi boyunca tüm çeliklerin projeye uygun olarak kesilmesi sağlanır. Kullanılacak olan demirler projeye uygun olarak kesilerek işlem için ilerleme sağlanır.