İskele Statik Proje ve Çizimleri

İskele statik projenin 01.07.2015 tarihinde yürürlüğe girmiş olduğunu söyleyebiliriz. Yürürlüğe girmiş olan sisteme göre iskele statik proje ve çizimleri için inşaat mühendislerinin görev alması gereklidir.

Çevre ve Şehircilik bakanlığının yayınlanmış olduğu tebliğden sonra iskele projeleri için talep artışı yaşanmıştır. Bunun nedenine bakacak olursak bu proje olmadan inşaat ruhsatının alınma durumu tamamıyla imkansız hale gelmiştir. Sorunsuz bir şekilde inşaat için ruhsatın alınabilmesi ve iş yapılabilmesi için iskele statik projeleri ve çizimleri inşaat mühendisleri tarafından sorunsuz bir şekilde yapılmalıdır.

Ruhsatlı İskele Projesi Hazırlanması

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yayımlamış olduğu iskele tebliği gereğince, Belediyeler inşaat mühendislerinden iskele sistemlerinde de çizim ve statik hesaplaması yapılmasını istemeye başlamışlardır.

Ancak bu konuda istenilen şartları sağlayacak olan standartları ülkede bulunan sınırlı sayıdaki inşaat mühendisi kısıtlı olarak bulunuyordu. Aynı şekilde belediyede çalışmakta olan inşaat mühendisleri de projelerin bir anda nasıl yapılması gerektiğine vakıf olmalıdır.

İskele statik proje ve çizimleri hazırlanırken Bakanlık ve TSE’nin tam istediği standartlarda çalışılması gerekmektedir. İnce detayları yakalayabilen ve tam olarak işi bu kurumların istediği şekilde tamamlayan sınırlı sayıda inşaat mühendisi bulunmaktadır.

İskele işinin yapılmasını, çizimlerinin hazırlanmasını standart bir basitlik düzeyinde düşünmek mümkün değildir. Hali hazırda Bakanlıkta yayınlamış olduğu tebliğde işin basit bir şekilde değil detaylarına inerek yapılması gerektiğini ayrıntılı bir şekilde belirtmiştir.