Ruhsat Projesi

Yapıların tamamlanabilmesi adına belediyeye sunulmakta olan uygulama ve çizim projelerine ruhsat projesi denilmektedir. Herhangi bir türdeki yapının inşa edilmesi için ilk olarak kanuni açıdan gerekli olan izinlerin alınması şarttır. Bu doğrultuda bir yapının inşa edilebilmesi için kanuni açıdan gerekli olan ilk ve en önemli belge statüsünde yapı ruhsatı olarak bulunur.

Ruhsat projesi alabilmek için gerekli olan tüm şartlar 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 21. Ve 22. Maddesinde ayrıntılı bir şekilde anlatılmaktadır. Yapı ruhsat izin belgesinin alınabilmesi için yapı sahibi olan kişilerin ya da kanuni olarak bulunan vekillerin dilekçe aracılığı ile müracaat etmesi gereklidir. Bunun yanında belediye ve valiliklerde bir takım belgelerin verilmesi gerekli koşullar arasında bulunmaktadır.

Ruhsat Proje Çizimi

Proje çizilirken benzer durumda olan katlar için sadece biri ve diğer katlar için hepsi çizilir. Tekrarda olan katlar için açıklama yapılma durumu yoktur. Planlar, pafta ya da paftalar üzerinde aynı bakış yönünde yer almalıdır. Her pafta için hakim rüzgar, manzara ve kuzey yönü aynı yerde toplu bir biçimde gösterilmelidir.

Dış ölçüler, dıştan bina cephesine olacak şekilde yapılmalıdır. Birinci çizgide blok ölçüsünün gösterilmesi gereklidir. İkinci cephede cephenin hareketlerine yer verilmesi gereklidir.

Üçüncü olan cephe için çizgide taşıyıcı aksların bulunması gerekir. Dördüncü çizgi için doluluk ve boşluk durumları düzenlenmelidir. Taşıyıcı sistemin aksları, statik proje içinde harf ve sayılar ile belirtilmektedir.