Silo Projeleri

Silo Projeleri

Çeşitli dane çapında bulunan malzemelerim depolanması ve gerektiği durumlarda kullanılabilmesi amacı doğrultusunda tasarlanmış olan özel yapı tipleri silo olarak tanımlanmaktadır. Siloların içinde her türden kohezyonsuz daneli malzemelerin depolanması mümkün olmaktadır.

Depolanan malzemelere baktığımız zaman bu malzemeler her türden tahıl ürünleri, farklı endüstri dallarında kullanılmakta olan hammaddeler, endüstri ürün atıkları olabilmektedir. Silo kesitlerinin çok daha ekonomik olması için dairesel silolar tercih edilmektedir. Ancak yapım kolaylığı açısında çokgen kesitli silolar daha kullanışlı olarak bulunmaktadır. Bu silolar ile kullanışlı silo projeleri hayata geçirilebilmektedir.

Silo Projeleri Kullanımı

Burkulmaya ve göçme gibi durumlara karşı betonarme silolar emniyetli yapılar olarak bulunmaktadır. Depo malzemesinin depolama derinliği olan büyük yapılı silolar, silo cidarlarında oluşmakta olan çekme kuvveti geleneksel olan betonarme sistemleri ile karşılanamamaktadır.

Silo projeleri TS 6989’’un yapmış olduğu tanıma göre kohelyonsuz daneli olarak bulunmakta olan farklı malzemelerin depolanması amacı doğrultusunda yapılmış olan çokgen, dörtgen, daire kesitlerinin bir araya gelmesi ile meydana gelmiş olan mühendislik yapısı olarak tanımlamaktadır.

Silolar, depolanmanın sağlanabilmesi ve yükleme, boşaltma gibi işlemlerde kolaylık sağlanması için bazı daneli yapılı bulunan maddelerde gerekli havalandırmanın malzemeye aktarılarak yapılması için hazırlanman özel tipe sahip depolardır.  Silonun elemanları da bulunmaktadır. Bunlar; silo çatısı, silonun temeli, silonun gövdesi, silo tavanı döşemesi, silonun hunisi ve düşey taşıyıcılar olarak bulunmaktadır.

Hafif Çelik Yapıların Statik Hesapları

Hafif Çelik Yapıların Statik Hesapları

Dünya genelinde olduğu gibi ülkemizde de hafif çelik yapılara olan ilgi artmıştır. Bu yapıların ekonomik açıdan daha uygun olması ve deprem gibi durumlarda çok daha dayanıklı bir halde bulunması ilginin artması nedenleri arasında bulunmaktadır. Hafif çelik yapılarının statik hesapları yapılırken dünya standartları ve ülkemizdeki mevcut standartlar dikkate alınarak yapılmaktadır. Bu standardın tam bir şekilde uygulanabilmesi için farklı programlar ile çalışılması gereklidir. 

Hafif çelik yapılarının statik hesapları yapıldıktan sonra belirlenmiş olan kesitler ve detaylara uygun olarak imalat çizimlerinin eksiksiz bir şekilde hazırlanması gereklidir. İmalat aşaması bitirilmiş olan malzemelerin sahada tam olarak nasıl kullanılması gerektiğini göstermekte olan montaj ve detaylı paraflar hazırlanır. Tüm bu aşamalar dikkate alınıp eksiksiz bir şekilde mevcut hesaplamalar ve malzemeler ile yapımın inşaat aşamasına başlanır.

Hafif Çelik Yapılar Neden Önem Kazandı?

Beton ile yapılmış olan yapılarda dayanıklılık olma özelliği yüksek seviyede bulunsa bile esneme gibi bir durum oldukça minimum seviyede bulunmaktadır. Bu da bu yapıların özellikle deprem gibi durumlarda büyük hasarlar ile karşılaşılmasına neden olmaktadır. Bundan dolayı esneme özelliği daha yüksek olan yapılara yönelim olmuştur.

Hafif çelik yapıların dayanıklı olma özelliği beton kadar olmasa bile esneme açısından günümüz koşullarında gerekli olan yapısal esneme özelliğini karşılamaktadır. Aynı zamanda hafif çelik yapılarda ısınma, soğuma gibi durumlarda çok daha fazla tasarruf edilmesini sağlamaktadır.

Çelik Yapı Tasarım ve Dizaynı

Çelik Yapı Tasarım ve Dizaynı

Statik, dinamik, malzemeye dair bilgi ve malzemenin mekaniği ile yapısal proje analizleri konusunda oldukça sağlam bilgiye sahip olduğu zaman çelik yapı tasarım ve dizaynın yapılması mümkün olacaktır.  Çelik yapı tasarım ve dizaynı işi yapılırken tecrübeli bir mühendisin belirlenmiş olan hedfe uygun bir şekilde hareket etmesi ve sanat ile bilimselliği buluşturması sonucunda istenilen sonuç elde edilebilecektir.  Çelik yapının uygun şekilde tasarımının yapılması ve dizayn işleminin iş konusunda bilgili ve beceri sahibi kişilerin çalışması ile mümkün olacaktır.

Çelik Yapı Tasarım Aşamaları Nelerdir?

İlk olarak yapının amacına uygun olarak projelendirilmesi gereklidir. Yapılacak olan tasarımın kullanılabilir ve uygulanabilir olma özelliklerini taşımasam ile birlikte estetikselliğin ve ekonomik faktörlerin kesinlikle göz ardı edilmememsi gereklidir.  Yapı mimarisine ve geometrik ölçü ve özellikleri dikkate alarak ve onlara bağlı kalarak en uygun malzeme seçiminin yapılması şarttır. Çerliğin ekonomik açıdan değeri hesap edilerek projelendirme aşamasında kesinlikle ekonomik kesitlerin göz ardı edilmemesi gereklidir.  Şantiyeden farklı bir yerde hazırlanmış olan çeliklerin inşat alanı bölgesine taşınması sırasında parçaların nakliyesinin en mümkün olacak şekilde dikkat edilmesi gereklidir. Bunların haricinde konstrüksiyonlar da yüksek mukavemete sahip olan kaliteli çelik malzemelerin kullanılması, maksimum ölçüde verim alınmasını saağlayacaktır5. Tüm bunlar dikkat alınarak gerekli ölçüler belirlenip çelik yapı tasarım ve dizaynı yapılması doğru olacaktır.

Cam Yapıların Statik Hesapları

Cam Yapıların Statik Hesapları

Cam yapıların statik hesapları; yapılarda tercih edilen oldukça şık bir çözüm olarak bilinmektedir. Bunun için alanında uzman ve profesyonel kişilerden destek almak gerekir. Doğrusal destekli camların kullanılması için düşey camlar için kesin olarak belirlenmiş bir sapma limiti bulunmaz. Stres limitleri bulunmaktadır. Ancak, hesapların yapılması sırasında yalıtımlı hale getirilmiş cam modülleri üzerinde bulunan rüzgar hareketlerinin şekillenmesini sağlayan iklimsel hareketler dikkate alınmaktadır.

Cam Yapıların Statik Hesapları Nasıl Yapılır?

Bu hesaplama işlemlerinin son derece dikkatli bir şekilde yapılması gerekir. Aksi takdirde, çok ciddi sorunlarla karşılaşmak mümkündür. Sapma hesaplanması; birçok tasarımda belirleyici etmen olarak bilinmektedir. Maksimum ve minimum limit değerlerinin sağlanması demek; camın direnç ve sızdırmazlık, bir başka deyişle dayanıklılık değerlerinin doğru olduğu demektir.

Cam yapıların statik hesaplarının yapılması sırasında gözden kaçan bir katsayı veya yanlış girilen bir rakamdan dolayı imalat maliyetlerinin arttığı bilinmektedir. Katsayı ve hesap kriterlerinin bu noktada tartışmasız bir önemi bulunmaktadır. Bu noktada, cam yapıların statik hesaplamalarında da azami dikkat gösterilmeli ve hata payı en aza indirgenmelidir. İşinde başarılı, imalat ve montaj konularında tecrübeli, sistem detaylarına hakim olan kişiler tarafından yapılması gerekli bir işlem olduğunu söylemek gerekir.

Cam; basınca dayanıklı ve aynı zamanda kırılgan ve aşırı gevşek bir yapı malzemesidir. Bu bağlamda, hesap yapılırken çekme ve basınç dayanımının bir emniyet katsayısı ile küçültülmesi şarttır.

Paslanmaz Çelik Yapıların Statik Hesapları

Çeliğin esnek bir yapısının bulunması ve işlenebilir özellikte olmasından dolayı projeler için vazgeçilmez bir unsur haline dönüşmüştür. Çelik, karbon ve demirin bir araya gelmesi ile ortaya çıkan üründür. Çeliğin dayanıklı, esnek ve kaliteli olması doğrudan içindeki karbon miktarına bağlı olarak bulunmaktadır.

Çeliğin esnek yapıda olmasından dolayı farklı türde projelerin hazırlanmasına imkan sağlamaktadır. Ancak paslanmaz çelik yapıların statik hesapları kesinlikle dikkat edilmesi gerekli olan bir noktadır. Çeliğin farklı yapılarda kullanılmasını sağlayan en önemli nedenler arasında ucuz, ulaşılabilir, uzun ömürlü ve dayanıklı olması da bulunmaktadır.

Paslanmaz Çeliğin Avantajları Nelerdir?

İnşaat alanında paslanmaz çelik yapıların statik hesapları doğru bir şekilde yapıldığı zaman betonarme ile yapılması güç olan birçok yapı daha rahat bir şekilde yapılmaktadır. Yapılarda çeliğin kullanılmasının farklı avantajları bulunmaktadır. İlk olarak çelik sayesinden yapının çok daha hızlı bir şekilde yapılması sağlanabilmektedir.

Bunun yanında çelik diğer yapılara göre çok daha düşük maliyetli olarak bulunmaktadır. Aynı zamanda dayanıklılık seviyesi yüksek olup direnci de yüksek seviyede bulunmaktadır. Özel projelerin hayat geçirilmesi alanında oldukça ince noktalarda kullanım sağlanabilmesi mümkün olmaktadır.

Çeliğin dayanıklı ve hafif yapılı olması ve ağırlık taşıma kapasitesinin yüksek seviyede olmasından dolayı farklı yapılarda kullanımının sağlanabilmesi mümkün olmaktadır. Bu yapılar çok katlı binalar, stadyumlar, spor salonları, köprüler, ara kat projeleri olarak bulunur.