Çelik Yapı Tasarım ve Dizaynı

Çelik Yapı Tasarım ve Dizaynı

Statik, dinamik, malzemeye dair bilgi ve malzemenin mekaniği ile yapısal proje analizleri konusunda oldukça sağlam bilgiye sahip olduğu zaman çelik yapı tasarım ve dizaynın yapılması mümkün olacaktır.  Çelik yapı tasarım ve dizaynı işi yapılırken tecrübeli bir mühendisin belirlenmiş olan hedfe uygun bir şekilde hareket etmesi ve sanat ile bilimselliği buluşturması sonucunda istenilen sonuç elde edilebilecektir.  Çelik yapının uygun şekilde tasarımının yapılması ve dizayn işleminin iş konusunda bilgili ve beceri sahibi kişilerin çalışması ile mümkün olacaktır.

Çelik Yapı Tasarım Aşamaları Nelerdir?

İlk olarak yapının amacına uygun olarak projelendirilmesi gereklidir. Yapılacak olan tasarımın kullanılabilir ve uygulanabilir olma özelliklerini taşımasam ile birlikte estetikselliğin ve ekonomik faktörlerin kesinlikle göz ardı edilmememsi gereklidir.  Yapı mimarisine ve geometrik ölçü ve özellikleri dikkate alarak ve onlara bağlı kalarak en uygun malzeme seçiminin yapılması şarttır. Çerliğin ekonomik açıdan değeri hesap edilerek projelendirme aşamasında kesinlikle ekonomik kesitlerin göz ardı edilmemesi gereklidir.  Şantiyeden farklı bir yerde hazırlanmış olan çeliklerin inşat alanı bölgesine taşınması sırasında parçaların nakliyesinin en mümkün olacak şekilde dikkat edilmesi gereklidir. Bunların haricinde konstrüksiyonlar da yüksek mukavemete sahip olan kaliteli çelik malzemelerin kullanılması, maksimum ölçüde verim alınmasını saağlayacaktır5. Tüm bunlar dikkat alınarak gerekli ölçüler belirlenip çelik yapı tasarım ve dizaynı yapılması doğru olacaktır.