Vinç, Kren Projeleri

Vinç, Kren Projeleri

Kaldırma makinelerinin ve bu makinelerin parçalarının konstrüksiyonunda, sistemin kullanıldığı süre zarfında kendisinden beklenilen performans ile görevini tam bir şekilde yerine getirmesi vinç, kren projeleri için aranılan en önemli özelliktir. Bunun yapılabilmesi için ilk aşamada dizayn yapılacak olan kaldırma makinesinin ve mevcut parçalarının FEM standartlarına uygun olarak çalışma süresinin belirlenmesi gereklidir.  FEM standartlarına göre kaldırma makinelerini için sınıflandırma 3 grupta yapılmıştır. Bunlardan ilkinde kaldırma makinesi bir bütün olarak alınmakta, ikincisinde özel olarak kullanılan ekipmanlar ve mekanizmalar bir bütün olarak ele alınmakta ve en son olarak da yapısal ve mekanik parçalar sınıflandırılmaktadır.

Vinç, Kren Projeleri Kullanım Alanları

Kullanım alanlarına göre vinç, kren projeleri farklılaşmaktadır. Bunlar köprülü krenler, portal krenler, oklu krenler, mobil krenler ve kablolu krenler olarak ayrılmaktadır. Köprülü krenler ağır sanayi ve fabrikalarda kullanılmaktadır Aynı zamanda yüksek bir şekilde tasarlanmış olan çelik kontrüksiyonlara eklenmiş olarak bulunan hareketli kanca, çelik haklat ya da zincirlerden oluşmaktadır. Portal krenler ise liman, depo ve tersanelerde kullanılmaktadır. Oklu krenler özel şantiyelerde ve limanlarda sıklıkla tercih edilmektedir. Kablolu olarak bulunan krenlerin kullanım alanı büyük depolarda ve antrepolarda kullanılmaktadır.Mobil krenler uygun yollar bulduğunda ve düzgün arazi koşulları oluştuğunda tercih edilmektedir. Bu krenlerin yapısı birbirlerinden farklı olmakla birlikte çalışma mekanizmaları arasında da bir takım farklar mevcut olarak bulunmaktadır.