Ahşap Yapıların Statik Hesapları

Ahşap Yapıların Statik Hesapları

Ahşap yapıların statik hesapları; özel bir mühendislik dalı olarak bilinmektedir. Bunun yanı sıra, deprem gerçeğinin her zaman olduğu Türkiye’de yapılması planlanan binaların depreme karşı dayanıklı olması noktasında önem arz etmektedir. Ahşap yapıların statik hesapları yapılırken tüm Avrupa ülkeleri için belirli standartlar uygulanmaktadır. Söz konusu kriterlerin yerine getirilmesi noktasında mühendislerin ayrı ayrı çalışma yapması şarttır. Çalışmaların sonucuna göre yapılacak uygulamalara karar verilmektedir.

Ahşap Yapıların Statik Hesapları Nasıl Yapılır?

Bir yapının gerçekleştirilmesinden hemen önce sanal olarak simülasyonunun yapılmasını sağlayan özel programlar ile bilgisayar ortamında tam bir proje çizimi gerçekleştirilmektedir. Bu sayede, yapının doğru bir şekilde hesaplanıp hesaplanmadığının yanı sıra Avrupa normlarına uygun bir statik hesabının var olup olmadığı kontrol edilmektedir. Bu işlemlerin her biri özel yazılım programları sayesinde yapılmaktadır. Sonuç olarak, inşa edilmesi planlanan yapının deprem öncesinde dayanıklılık seviyesi ölçülmektedir. Bu bağlamda, ahşap yapıların statik hesapları çok önemlidir.

Yalnızca ahşap yapılardan oluşan bir yapının statik hesabının diğer yapılara kıyasla çok daha iyi hesaplanmış olması gerekir. Bunun sebebi, ahşap yapıların dayanıklılığının diğer yapılara kıyasla daha hassas olmasıdır. Ahşap yapılar; dayanıklı olsalar dahi doğal afetlerden etkilenme ve dış etkenlerden dolayı zarar görme noktasında risk taşırlar. Ahşap yapıların statik hesabı yapılırken yapının kurulması aşamasında hangi ürünlerin kullanıldığına dikkat edilmelidir. Çünkü, kullanılan ürünlerin doğru olmadığı hallerde hesaplamalar yanlış olabilir.