Betonarme Çelik Kompozit Yapıların Statik Hesaplarının Yapılması

Betonarme çelik kompozit yapıların statik hesaplarının yapılması; bir yapının sağlam temellere dayalı olup olmadığı noktasında çok önemlidir. Binanın tüm yapı elemanlarının dikkate alınarak bir krokisinin çıkartılması statik hesaplamayı ifade etmektedir. Bu işlemler sırasında dikkate alınması gereken kriterler arasında malzemenin ağırlığı başta olmak üzere dayanıklılığı ve ölçüleri yer almaktadır. Yapının statik proje çiziminin yapılması sayesinde sapma payı en aza indirgenmektedir. İnşa edilmesi planlanan yapının daha bitmeden görülmesi amaçlanmaktadır. Bu sayede, yapıyla alakalı ileride karşılaşılması muhtemel sorunların önüne geçilmektedir ve gerekli önlemler alınmaktadır.

Betonarme Yapılar İçin Statik Hesaplama Nasıl Yapılır?

Binaların bilhassa doğal afetlere karşı korunması noktasında önemli bir yere sahip olan statik proje çiziminde dikkate alınması gereken en önemli kriter statik hesaplama olarak bilinmektedir. Binanın sabit ve hareketli yüklere karşı direncinin hesaplandığı statik hesaplama ile aynı zamanda binanın maliyeti de hesaplanmaktadır. Binanın bulunduğu yerin kaçıncı derece deprem bölgesi olduğuna dair tüm bilgiler statik hesaplama içerisinde bulunmaktadır. Statik hesaplamanın ardından proje çizimi aşamasına geçilmektedir.

Betonarme çelik kompozit yapıların statik hesaplarının yapılmasında birçok kriter dikkate alınmaktadır. Yapı analizi ve taşıyıcı sistem tasarımı başta olmak üzere ekonomik unsurlar, gerekli şartnamelere uygunluk, emniyet, estetiklik gibi kriterlerin yanı sıra uygulanabilirlik, sağlamlık ve kullanışlılık gibi detayların da çok önemli olduğu bilinmektedir.

Çelik Asmakat Hesap ve Çizimleri

Çelik Asmakat Hesap ve Çizimleri

Asma kat; çelik yapılarda tavan yüksekliği iki kat yapabilecek kadar yüksek olarak tasarlanan yapıların istenilen ölçülerde ve statik hesaplardan yardım alarak bölünmesidir. Diğer adı ise çekme kat olarak bilinmektedir. Bilhassa çelik sektöründe çekme kat olarak geçtiğini ifade etmek gerekir.

Asma katların çelikten yapılması büyük bir avantajdır. Çelik; bilhassa dayanıklı olması, doğal afetlere karşı maksimum koruma sağlaması, imalat ve montaj konusunda yüksek tasarruf sağlaması gibi sebeplerden dolayı tercih edilmektedir. Bunun yanı sıra, uzun ömürlü olması, proje sahiplerinin işini kolaylaştırmaktadır. Çevreye hiçbir zararı olmayan çelik asma kat; günümüzde neredeyse her alanda görülmektedir.

Çelik Asma Kat Nedir? Nerelerde Kullanılır?

Çelik asma kat; çelik konstrüksiyon yapı malzemelerinin kullanılması sayesinde yapının istenilen yüksekten bölünmesi olarak tanımlanabilir. Çelik asma katların yapılmasında bilhassa bu konuda uzman olan bir firmadan hizmet almak; işin güvenliği ve sorunsuz olarak yapılması noktasında son derece önemlidir.

Çelik asma kat; yapı sektörünün her kısmında kullanılmaktadır. Çelik konstrüksiyon yapılar başta olmak üzere çelik binalar, prefabrik yapılar, betonarme binalar gibi alanlarda kullanılması mümkündür. Çelik asma kat sayesinde alan sorunu yaşayan firmaların bu sorunu çözülmektedir. Statiği en kolay yapılabilen asma kat çeşidi olması ise tercih edilme sebebi olmaktadır. Çelik asma katlar; daha dayanıklı olmakla beraber yapı sahibinin zamandan tasarruf etmesini sağlamaktadır.

Cam Yapıların Statik Hesapları

Cam Yapıların Statik Hesapları

Cam yapıların statik hesapları; yapılarda tercih edilen oldukça şık bir çözüm olarak bilinmektedir. Bunun için alanında uzman ve profesyonel kişilerden destek almak gerekir. Doğrusal destekli camların kullanılması için düşey camlar için kesin olarak belirlenmiş bir sapma limiti bulunmaz. Stres limitleri bulunmaktadır. Ancak, hesapların yapılması sırasında yalıtımlı hale getirilmiş cam modülleri üzerinde bulunan rüzgar hareketlerinin şekillenmesini sağlayan iklimsel hareketler dikkate alınmaktadır.

Cam Yapıların Statik Hesapları Nasıl Yapılır?

Bu hesaplama işlemlerinin son derece dikkatli bir şekilde yapılması gerekir. Aksi takdirde, çok ciddi sorunlarla karşılaşmak mümkündür. Sapma hesaplanması; birçok tasarımda belirleyici etmen olarak bilinmektedir. Maksimum ve minimum limit değerlerinin sağlanması demek; camın direnç ve sızdırmazlık, bir başka deyişle dayanıklılık değerlerinin doğru olduğu demektir.

Cam yapıların statik hesaplarının yapılması sırasında gözden kaçan bir katsayı veya yanlış girilen bir rakamdan dolayı imalat maliyetlerinin arttığı bilinmektedir. Katsayı ve hesap kriterlerinin bu noktada tartışmasız bir önemi bulunmaktadır. Bu noktada, cam yapıların statik hesaplamalarında da azami dikkat gösterilmeli ve hata payı en aza indirgenmelidir. İşinde başarılı, imalat ve montaj konularında tecrübeli, sistem detaylarına hakim olan kişiler tarafından yapılması gerekli bir işlem olduğunu söylemek gerekir.

Cam; basınca dayanıklı ve aynı zamanda kırılgan ve aşırı gevşek bir yapı malzemesidir. Bu bağlamda, hesap yapılırken çekme ve basınç dayanımının bir emniyet katsayısı ile küçültülmesi şarttır.