Yaya Üst Geçidi

Yaya Üst Geçidi

Özellikle yoğun trafiğin olduğu bölgelerde, yayaların güvenli bir şekilde yolun diğer tarafına geçmesi için yay üst geçidi kullanılmaktadır. Yaya üst geçidi, yolların sürekliliğini sağlamak için çözüm olarak tasarlanmış olan mühendislik yapıları olmakla birlikte estetik yönü açısından da önemli yapıtlardır.

Yaya üste geçitleri sadece işlevsel olarak özelliği bulunan yapılar değildir. Aynı zamanda kent görüntü ve estetiğini etkileme özelliği olan geçitler, sayı olarak diğer kentsel donatılara göre çok daha az bulunmaktadır. Ancak büyüklük olarak daha büyük ölçekli bulunmaları sayesinde dikkat çekebilen ve kentin bir imgesi olarak bulunabilen yapıtlardır.

Yaya Üst Geçitlerinde Yaşanılan Sorunlar

Vatandaşların daha rahat bir şekilde sorun yaşamadan karşı tarafa geçebilmeleri için yapılan ve kente estetik bir hava katan yaya üste geçidinde sorunlar yaşanabilmektedir. İlk sorun olarak planlama ve tasarım sorunu kendisini göstermektedir. Bu aşamada geçidin alçakta yapılmış olması ve yer konusunda yanlış yerin seçilmiş olması örnek verilebilecektir. Yaya üste geçitler ile ilgili yaşanılan bir diğer sorun teknik sorunlar olarak bulunmaktadır. Teknik sorunlara örnek verecek olursak malzemeden kaynaklı olarak yaşanılan sorunlar ve yapısal çatlaklıklar doğru örnek olacaktır. Yaya üst geçidi için yaşanılan sorunlar arasında estetik sorunlar da bulunmaktadır. Üst geçidin dokusunda, renginde, boyutunda ve şeklinde yaşanılmakta olan sorunlar da bu sınıfa girmektedir. Yaya üste geçidinde bu tarz sorunlar yaşanılmaması için tüm hesapların doğru bir şekilde yapılması gereklidir.

0 yorumlar

Bir yorum Yaz

* İle alanların doldurulması zorunludur